Τραπεζαρία Tube Κeramik

Τραπεζαρία με κεραμική επιφάνεια και μεταλλική βάση στη διάσταση και κεραμικό της επιλογής σας. Ελληνικής κατασκευής.