Καθρέφτης Circle

circle

Καθρέφτες σε 4 διάμέτρους με μεταλλικό πλαίσιο στο χρώμα της επιλογής σας